Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STILLEWEGEN.BE
Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
STILLEWEGEN.BE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van stillewegen.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STILLEWEGEN.BE verstrekt. STILLEWEGEN.BE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Bericht

Daarnaast vraagt STILLEWEGEN.BE bij een registratie voor een evenement, workshop, infoavond,… volgende gegevens op:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM STILLEWEGEN.BE GEGEVENS NODIG HEEFT
STILLEWEGEN.BE verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.
Daarnaast kan STILLEWEGEN.BE door een afzonderlijk registratieformulier uw persoonsgegevens opvragen en gebruiken in het kader van een vormingsavond, workshop of een vergelijkbare evenement.
De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een overzicht te kunnen opmaken van inschrijvingen en om de inschrijvers op de hoogte te kunnen houden over eventuele wijzigingen in programmatie en om eventueel een verslag te kunnen toesturen
STILLEWEGEN.BE kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar de inschrijvers. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks de STILLEWEGEN.BE aanbelangen
HOE LANG STILLEWEGEN.BE GEGEVENS BEWAART
STILLEWEGEN.BE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij inschrijven voor een workshop/infoavond/evenement/… worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig om een verslag te kunnen opmaken van het gebeuren en naar de deelnemers toe te sturenDELEN MET ANDEREN
STILLEWEGEN.BE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van STILLEWEGEN.BE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S
STILLEWEGEN.BE gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stillewegen.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. STILLEWEGEN.BE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
STILLEWEGEN.BE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STILLEWEGEN.BE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STILLEWEGEN.BE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STILLEWEGEN.BE op via info@stillewegen.be of via het contactformulier op de website www.STILLEWEGEN.BE is de website van STILLEWEGEN.BE.

STILLEWEGEN.BE is als volgt te bereiken:
STILLEWEGEN.BE
Guido Gezellelaan 10, 3550 Heusden-Zolder
E-mailadres: info@stillewegen.be