Dag van de Trage Wegen 2019

Een twintigtal moedige wandelaars lieten zich door de regen niet afschrikken.

Onder begeleiding van Louis Hauquier vatten zij de "grenswandeling"  geestdriftig aan.