Stille Wegen 

Een project van
de Dorpsraden
van Heusden-Zolder

Mobirise

Fietstocht 23 juli  2022

Op initiatief van de Fietsersbond H-Z , genoten 65 fietsers van de Trage Wegen en de fietspaden van Heusden-Zolder en Zonhoven. 30 genietende kilometers met tussenstop en eindpunt aan Muze café.

Mobirise

Mobirise

De partners in het Stille Wegen Project

Dorpsraden Heusden-Zolder
Heusden-Zolder
Het project "Stille wegen" is een initiatief van de dorpsraden van Heusden-Zolder. Stille wegen zijn alle autovrije paden en wegeltjes die onze gemeente doorkruisen. Ze worden van oudsher gebruikt als verbindingen tussen kerkdorpen, boerderijen en andere locaties. Iedereen kent ze wel, een voetpad of fietsweg waar geen auto's razen en waar het stil(ler) is. Denk maar aan het valleigebied van de Mangelbeek "het Broek" dat doorweven is van deze paden. Er zijn wat wandelaars, mountainbikers en af en toe een gewone fiets. 
Dit fijnmazig netwerk willen we herwaarderen !
De opwaardering van deze 100-den paadjes heeft een duidelijk doel: 

- Milieu en klimaat: door meer te fietsen en te wandelen beperken we de uitstoot, beschermen we onze luchtkwaliteit

- Natuur: de meeste tussengebieden zijn onder beheer van Limburgs Landschap.
De combinatie van Stille Wegen en natuurbeheer is een win-win-toestand
- Gezondheid: meer bewegen is gezonder leven, dit spreekt voor zich
- Verkeer: elke fietser is een auto minder, gevolg is vlotter verkeer en meer parkeergelegenheid
- STOP-principe: eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer, en ten slotte Privé vervoer
sociaal: een wandelaar en fietser heeft meer sociaal contact dan een bestuurder in een auto
- Heusden en Zolder: door het verder verbinden van de 2 fusiegemeenten verlaagt de drempel en verdwijnt het onderscheid verder

Kortom er zijn duizend redenen om onze schouders onder dit unieke project te zetten. We willen dus niet alleen het recreatief maar ook het functioneel wandelen en fietsen bevorderen.
Het is een samenwerking tussen de dorpsraden, de gemeente, VZW Trage Wegen, Limburgs Landschap samen met vele vrijwilligers.
Contacten:
- Gemeente Heusden-Zolder - Paul Byloos, diensthoofd grondgebiedzaken - 011/80 80 87 - paul.byloos@heusden-zolder.be
- Trage Wegen vzw, Zowie Vangeel, Projectmedewerker, 016/23.09.04, Geraetsstraat 25, 3500 Hasselt - www.tragewegen.be
- Of gebruik het contactformulier

Het Stille Wegen-project

Hoe kwam het tot stand

 • Wat zijn stille wegen?
  Stille wegen is een term bedacht door de dorpsraden van HZ voor “Trage Wegen”. Dit zijn oude paden uit de atlas der buurtwegen (19de eeuw!) of die sinds lang in gebruik zijn. Zij zijn enkele bedoeld voor voetgangers, fietsers… dus niet voor gemotoriseerd verkeer. Onze gemeente heeft een netwerk van 200 km stille wegen, dit komt overeen met de afstand van Maaseik tot De Panne. Om dit project tot stand te brengen hebben 3 partners intens samengewerkt gedurende al meer dan 4 jaar: de dorpsraden, VZW Trage Wegen (professionele begeleider) en onze gemeente.

 • Wat is het doel van onze stille wegen?
  Ze zijn een prachtige kans voor recreatieve en functionele zachte mobiliteit. Ze zijn veilig, gezond, aangenaam én goed voor het milieu. We willen ze daarom de volgende jaren effectief opwaarderen zodat iedereen er gebruik van kan maken. Denk maar aan de scholieren van het college, bezoekers van het gemeentehuis of het dagdagelijks winkelen. Denk ook aan het eindeloos wandelen, fietsen, joggen, mountainbiken en zelfs paardrijden (waar mogelijk).  
 • Hoe kwam dit project tot stand? Een historiek:
  De eerste ideeën ontstonden tijdens een dorpsraad van Heusden (maart 2011). Aanleiding was de mogelijk ontsluitingsweg langs het spoor. Er loopt hier ook een oud tramspoor waardoor we zijn gaan nadenken over verantwoorde mobiliteit. Door medewerking van de dorpsraden aan het gemeentelijke mobiliteitsplan, een onderzoek door verkeerstellingen en de verantwoordelijke gemeentelijke diensten met ontwerper zijn de omleidingswegen weggelaten onder het motto “Heusden-Zolder, leefbaar van H tot Z”.
  Zo werd de start gegeven van het project “Stille Wegen” waar al de dorpsraden, VZW Trage Wegen en de gemeente Heusden-Zolder hun schouders onder gezet hebben.
  Vele werkvergaderingen volgden met de drie partners (16x). Alle stille wegen werden in kaart gebracht door talloze vrijwilligers (kaarten, beschrijvingen en foto’s) die dan professioneel verwerkt werden. Via de methodiek “MAP-its” werden op een democratische wijze per dorpsraad keuzes gemaakt. Er waren vele voorbereidende besprekingen en test MAP-it’s waarna dit 7 x werd toegepast voor Heusden, Zolder, Boekt, Bolderberg, Viversel, Berkenbos en Eversel. Hierna volde nog een gezamenlijk overleg met bepaling van de prioriteiten. Deze werden dan officieel voorgesteld aan de bevolking op 12 dec. ’15 tijdens een publiek infomoment

De toekomst

De gemeente stelde een budget ter beschikking van 50.000 €/jaar vanaf 2015. Vermits er in 2015 geen investeringen gebeurden wordt dit bedrag overgedragen naar 2016 waardoor er dan 100.000 € te besteden is!

Wij gaan dus samen een bijzonder netwerk creëren door het opwaarderen van bestaande Trage Wegen die dan bekend gemaakt worden en signalisatie krijgen. Zo kunnen we verder het STOP-principe verder toepassen. Eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte Privé vervoer. Elke voetganger/fietser is een auto minder!

Wij hopen op deze manier onze gemeente leefbaarder te maken door meer kansen te bieden aan zachte mobiliteit. Dit bevordert de veiligheid, onze gezondheid en het milieu.

Contact

Wil je meer informatie of heb je iets te melden? Vul dan gerust onderstaand formulier in.
Als je telefonisch wil gecontacteerd worden vergeet dan niet je telefoon- of GSM-nummer te vermelden

Het project "Stille wegen" is een initiatief van de dorpsraden van Heusden-Zolder.
Stille wegen zijn alle autovrije paden en wegeltjes die onze gemeente doorkruisen. 

 • Ze worden van oudsher gebruikt als verbindingen tussen kerkdorpen, boerderijen en andere locaties. 
 • Stille wegen is een term bedacht door de dorpsraden van Heusden-Zolder
 • voor 'Trage Wegen'.

Copyright Stille Wegen 2022 - Alle rechten voorbehouden

Designed with Mobirise creator