Stille Wegen
Nieuws

Nieuws

Contact

Contact

Kaart

Kaart

Partners

Partners

Project

Het Project

Media

Media

De medewerkers in het Stille Wegen Project

Intensieve samenwerking tussen volgende partners
Partner Dorpsraden
Partner Gemeente
Partner Trage Wegen

De opwaardering van deze 100den paadjes heeft een duidelijk doel:

  • milieu en klimaat: door meer te fietsen en te wandelen beperken we de uitstoot, beschermen we onze luchtkwaliteit
  • natuur: de meeste tussengebieden zijn onder beheer van Limburgs Landschap. De combinatie van Stille Wegen en natuurbeheer is een win-win-toestand
  • gezondheid: meer bewegen is gezonder leven, dit spreekt voor zich
  • verkeer: elke fietser is een auto minder, gevolg is vlotter verkeer en meer parkeergelegenheid
  • STOP-principe: eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer, en ten slotte Privé vervoer
  • sociaal: een wandelaar en fietser heeft meer sociaal contact dan een bestuurder in een auto
  • Heusden en Zolder: door het verder verbinden van de 2 fusiegemeenten verlaagt de drempel en verdwijnt het onderscheid verder

Kortom er zijn duizend redenen om onze schouders onder dit unieke project te zetten. We willen dus niet alleen het recreatief maar ook het functioneel wandelen en fietsen bevorderen.

Het wordt een samenwerking tussen de dorpsraden, de gemeente, VZW Trage Wegen, Limburgs Landschap samen met vele vrijwilligers.

Concacten:

Het Stille Wegen Project

Hoe kwam het tot stand
Logo

Hoe kwam dit project tot stand? Een historiek:

De eerste ideeën ontstonden tijdens een dorpsraad van Heusden (maart 2011). Aanleiding was de mogelijk ontsluitingsweg langs het spoor. Er loopt hier ook een oud tramspoor waardoor we zijn gaan nadenken over verantwoorde mobiliteit. Door medewerking van de dorpsraden aan het gemeentelijke mobiliteitsplan, een onderzoek door verkeerstellingen en de verantwoordelijke gemeentelijke diensten met ontwerper zijn de omleidingswegen weggelaten onder het motto “Heusden-Zolder, leefbaar van H tot Z”.

Zo werd de start gegeven van het project “Stille Wegen” waar al de dorpsraden, VZW Trage Wegen en de gemeente Heusden-Zolder hun schouders onder gezet hebben.

Vele werkvergaderingen volgden met de drie partners (16x). Alle stille wegen werden in kaart gebracht door talloze vrijwilligers (kaarten, beschrijvingen en foto’s) die dan professioneel verwerkt werden. Via de methodiek “MAP-its” werden op een democratische wijze per dorpsraad keuzes gemaakt. Er waren vele voorbereidende besprekingen en test MAP-it’s waarna dit 7 x werd toegepast voor Heusden, Zolder, Boekt, Bolderberg, Viversel, Berkenbos en Eversel. Hierna volde nog een gezamenlijk overleg met bepaling van de prioriteiten. Deze werden dan officieel voorgesteld aan de bevolking op 12 dec. ’15 tijdens een publiek infomoment.

 

Toekomst

De gemeente stelde een budget ter beschikking van 50.000 €/jaar vanaf 2015. Vermits er in 2015 geen investeringen gebeurden wordt dit bedrag overgedragen naar 2016 waardoor er dan 100.000 € te besteden is!

Wij gaan dus samen een bijzonder netwerk creëren door het opwaarderen van bestaande Trage Wegen die dan bekend gemaakt worden en signalisatie krijgen. Zo kunnen we verder het STOP-principe verder toepassen. Eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte Privé vervoer. Elke voetganger/fietser is een auto minder!

Wij hopen op deze manier onze gemeente leefbaarder te maken door meer kansen te bieden aan zachte mobiliteit. Dit bevordert de veiligheid, onze gezondheid en het milieu.

 

In de media

Contactformulier

wf      
NAAM
wf      
Adres
wf      
Tel/GSM
wf      
E-mailadres
wf      
Kies één of meerdere bestemmelingen.
wf      
Bericht
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
     
Beeld-CAPTCHA
Typ de code over